DESCRIPCIÓ

Al nostre país l’aigua és un bé escàs. Els nostres equips permeten no tan sols recollir les aigües pluvials sinó també preservar-ne la seva qualitat per més temps. Per això hi incorporem un filtre de sòlids per evitar que hi entrin fulles i altres sòlids orgànics, els quals es poden descompondre i afectar l’estat de l’aigua emmagatzemada. El sistema de recollida i emmagatzematge d’aigües pluvials permet utilitzar l’aigua de la pluja degudament filtrada, per el tanc de descarrega del lavabo, per piscines, per a la neteja de paviments i el rec de jardins. Aquest sistema permet aconseguir un estalvi important en la factura de l’aigua, a més de contribuir en la sostenibilitat del medi ambient.

  • MODEL 1: Incorpora un filtre de malla manual per a recollir sòlids, adequat per a una superfície de recollida de 200m.
  • MODEL 2: Incorpora un filtre automàtic d’auto neteja de recollida de sòlids, adequat per a una superfície de recollida de 150m2. També incorpora un sistema tranquil·litzador d’aigües que redueix el flux de les aigües que entren per evitar que el moviment que produeixen pugui posar en suspensió els sòlids decantats i un sifó de vessament amb efecte skimmer, el qual soluciona la capa de partícules flotants que s’acumulen a la superfície.

GAMMA DE PRODUCTES

DIPÒSIT VERTICAL BASE PLANA

El més utilitzat en instal·lacions d’emmagatzematge en superfície, degut al baix cost i a la fàcil instal·lació.

CISTERNA HORITZONTAL EXTERIOR

El format més adequat per instal·lacions de superfície en les que hi ha una limitació de la disponibilitat d’alçada.

CISTERNA HORITZONTAL ENTERRADA

El format més utilitzat en instal·lacions enterrades d’emmagatzematge de líquids, principalment aigua potable.

DIPÒSIT VERTICAL AMB POTES

La morfologia específica d’aquest dipòsit permet que es pugui buidar a traves de la seva tabuladora d’evacuació inferior.

DIPÒSIT VERTICAL OBERT

Els dipòsit o cisterna vertical obert exterior de PRFV esta indicat per a l’emmagatzematge, barreja i tractament de líquids.

SISTEMA RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

Els nostres equips permeten no tan sols recollir les aigües pluvials sinó també preservar-ne la seva qualitat durant més temps.

Fés un cop d‘ull al nostre catàleg i descobreix tots els productes i serveis que t’ofereix TADIPOL.