• Pou de bombeig

DESCRIPCIÓ

Els pous de bombeig de TADIPOL són equips prefabricats ideals per a l’evacuació d’aigües grises, fecals o pluvials, on l’edifici o equipament quedi per sota del punt d’abocament. Aquests equips prefabricats inclouen tots els accessoris necessaris per al seu funcionament. Tractant-se d’un equip compacte, la seva instal·lació és més fàcil i es redueix el cost d’obra civil.

Els nostres pous de bombeig són un complement molt necessari per a qualsevol tipus d’instal·lació de tractament d’aigües (fosses sèptiques amb filtre biològic, depuradores d’oxidació total o ventilació prolongada, separadors de greixos, separadors d’hidrocarburs, etc).

El disseny del pou de bombeig s’haurà de realitzar tenint en compte el tipus d’aigua que bombejarà (residuals, grises, pluvials o netes), la presència, més o menys gran, de sòlids determinarà el tipus de rodet més adequat (vòrtex, monocanal, triturador, etc.). Altres paràmetres necessaris per al disseny del pou de bombeig són l’altura manomètrica, el cabal exigit, la tensió disponible (220/380 V) i el punt de recepció (clavegueram, fossa sèptica, depuradora d’oxigen total, etc.).

MODEL 1 (1 BOMBA)

MODEL 2 (2 BOMBES)

GAMMA DE PRODUCTES

DEPURADORA OXIDACIÓ TOTAL

Les depuradores biològiques d’oxidació total són l’equip ideal per aconseguir un alt nivell de depuració de les aigües residuals.

DEPURADORA BIOLÒGICA

El format fossa sèptica està compost per un compartiment superior de decantació dels sòlids i un de inferior de digestió biològica.

SEPARADOR DE GREIXOS

El separador de greixos permet retenir i emmagatzemar olis, greixos, sabons i altres substancies contaminants de densitat inferior a l’aigua.

DECANTADOR O ESPESSIDOR DE FANG

Els decantadors estàn especialment dissenyats per aconseguir un alt rendiment en el procés de sedimentació de sòlids.

POU DE BOMBEIG

Els pous de bombeig són equips prefabricats ideals per a la impulsió d’aigües netes, de pluja, fecals o grises.

SEPARADOR D’HIDROCARBURS

Els separadors d’hidrocarburs tenen la funció de retenir i acumular substancies contaminants per evitar que penetrin a l’entorn.

DECANTADOR PRFV EN SEGMENTS

TADIPOL acumula llarga experiència en la contrucció i muntatge de decantadors de PRFV en segments i acoblats a l’obra.

Fés un cop d‘ull al nostre catàleg i descobreix tots els productes i serveis que t’ofereix TADIPOL.