DESCRIPCIÓ

El format del dipòsit vertical exterior de polièster reforçat amb fibra de vidre és normalment el més utilitzat en instal·lacions d’emmagatzematge en superfície, això és degut al seu baix cost i a la seva fàcil instal·lació, directament sobre una llosa de formigó. Els nostres dipòsits estàndard estan proveïts d’una capa interior de resines isoftàliques específiques per l’emmagatzematge d’aigua potable. La capa de pintura exterior opaca evita l’entrada dels raigs solars i protegeix el líquid emmagatzemat de l’acció dels raigs ultraviolats del sol. Aquest format permet una gran capacitat d’emmagatzematge, ocupant molt poc espai. També disposem d’una àmplia gamma de resines especials anticorrosives (vinil èster, bis fenòliques, tereftàliques, etc.) específiques per l’emmagatzematge de productes altament corrosius.

APLICACIONS

  • Cisternes de Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre (PRFV) per emmagatzematge d’aigua potable, sistemes antiincendis o de rec.
  • Dipòsits de Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre (PRFV) per aprofitament d’aigües de pluja.
  • Reactors biològics verticals de ventilació prolongada i oxidació total.
  • Dipòsits de Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre (PRFV) per l’homogeneïtzació d’aigües residuals.
  • Espessidors de Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre (PRFV) per emmagatzematge de llots.
  • Reactors amb agitador i deflectors trencacorrents per preparació i dilució de productes químics.
  • Dipòsits per emmagatzemar sòlids.
  • Acumulació de residus industrials (olis no utilitzats, hidrocarburs, oliasses, etc.)

GAMMA DE PRODUCTES

DIPÒSIT VERTICAL BASE PLANA

El més utilitzat en instal·lacions d’emmagatzematge en superfície, degut al baix cost i a la fàcil instal·lació.

CISTERNA HORITZONTAL EXTERIOR

El format més adequat per instal·lacions de superfície en les que hi ha una limitació de la disponibilitat d’alçada.

CISTERNA HORITZONTAL ENTERRADA

El format més utilitzat en instal·lacions enterrades d’emmagatzematge de líquids, principalment aigua potable.

DIPÒSIT VERTICAL AMB POTES

La morfologia específica d’aquest dipòsit permet que es pugui buidar a traves de la seva tabuladora d’evacuació inferior.

DIPÒSIT VERTICAL OBERT

Els dipòsit o cisterna vertical obert exterior de PRFV esta indicat per a l’emmagatzematge, barreja i tractament de líquids.

SISTEMA RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

Els nostres equips permeten no tan sols recollir les aigües pluvials sinó també preservar-ne la seva qualitat durant més temps.

Fés un cop d‘ull al nostre catàleg i descobreix tots els productes i serveis que t’ofereix TADIPOL.