• Depuradora oxidació total

DESCRIPCIÓ

Les depuradores biològiques d’oxidació total o aireació prolongada, són l’equip ideal per aconseguir un alt nivell de depuració de les aigües residuals que es generen en restaurants, hotels, càmpings i vivendes unifamiliars sense connexió al clavegueram.

Mitjançant l’aportació d’aire en el primer compartiment, s’aconsegueix el creixement de colònies de microorganismes aeròbics en suspensió (flòculs bacterians), els quals capturen i degraden els contaminants orgànics que es troben en l’aigua residual. A continuació, l’aigua passa al compartiment de decantació, on les bactèries en suspensió precipiten cap al fons, des d’on s’aspiren i tornen a circular cap al compartiment d’aireació. L’aigua clarificada, lliure de sòlids, sobreeixeix pel tub superior fins al punt d’abocament.

Les depuradores d’oxidació total aconsegueixen un rendiment de depuració sensiblement superior al que s’aconsegueix amb les depuradores formades per una fossa sèptica i un filtre biològic.

FUNCIONAMENT

1. Desbast: necessari per separar els sòlids que arrossega l’aigua residual a l’entrada de la depuradora biològica de polièster reforçat amb fibra de vidre. L’aigua residual travessa la reixa de desbast, la qual reté qualsevol partícula de dimensions superiors a 20 mm i protegeix les instal·lacions posteriors de possibles embussos i averies. Es recomana instal·lar una reixa de desbast anterior a les depuradores biològiques d’oxidació total. En el cas de les fosses sèptiques, l’ instal·lació de la reixa no està justificada.

2a. Fase d’aireació: reactor biològic d’aireació: primer compartiment. L’aigua residual s’introdueix dins el recinte d’aireació de la depuradora biològica d’oxidació total, on es realitzarà l’aportació d’aire a través dels difusors (model 1) o mitjançant la bomba d’aireació (model 2). Depuradora biològica d’oxidació total MODEL 1 – El compressor injecta l’aire a través dels difusors submergits. Aquest sistema afavoreix l’agitació i el contacte de la biomassa amb la càrrega orgànica a depurar. Depuradora biològica d’oxidació total MODEL 2 – Dins el compartiment s’hi troba una bomba d’injecció que sacseja i oxigena l’aigua residual, evitant la sedimentació de la matèria en suspensió, homogeneïtzant i afavorint l’ interacció entre les parts actives.

2b. Fase de decantació / recirculació de llots (segon compartiment) On precipiten els llots biològics i es recondueixen al primer compartiment, on es reincorporen al procés biològic de degradació de la matèria orgànica.

MODEL 1

MODEL 2

GAMMA DE PRODUCTES

DEPURADORA OXIDACIÓ TOTAL

Les depuradores biològiques d’oxidació total són l’equip ideal per aconseguir un alt nivell de depuració de les aigües residuals.

DEPURADORA BIOLÒGICA

El format fossa sèptica està compost per un compartiment superior de decantació dels sòlids i un de inferior de digestió biològica.

SEPARADOR DE GREIXOS

El separador de greixos permet retenir i emmagatzemar olis, greixos, sabons i altres substancies contaminants de densitat inferior a l’aigua.

DECANTADOR O ESPESSIDOR DE FANG

Els decantadors estàn especialment dissenyats per aconseguir un alt rendiment en el procés de sedimentació de sòlids.

POU DE BOMBEIG

Els pous de bombeig són equips prefabricats ideals per a la impulsió d’aigües netes, de pluja, fecals o grises.

SEPARADOR D’HIDROCARBURS

Els separadors d’hidrocarburs tenen la funció de retenir i acumular substancies contaminants per evitar que penetrin a l’entorn.

DECANTADOR PRFV EN SEGMENTS

TADIPOL acumula llarga experiència en la contrucció i muntatge de decantadors de PRFV en segments i acoblats a l’obra.

Fés un cop d‘ull al nostre catàleg i descobreix tots els productes i serveis que t’ofereix TADIPOL.