• Decantador PRFV en segments

DESCRIPCIÓ

TADIPOL acumula una llarga experiència en la construcció i muntatge de decantadors de poliester reforçat amb fibra de vidre de gran diàmetre (Ø4.500 fins a Ø9.000 mm) construïts en segments i acoblats a la obra.

La ubicació més habitual d’aquests decantadors és la seva instal·lació submergida dins d’un gran reactor biològic de ventilació, construït en obra civil. Aquesta disposició permet aconseguir un disseny de depuradora biològica molt més compacta i notablement més econòmic que el format convencional del reactor biològic i decantador secundari per separat. Aquest disseny de planta és totalment adequat per a poblacions de 500 a 4.000 habitants.

La inclinació de 55º- 60º del fons cònic inferior permet que els llots decantats rellisquin fàcilment per les parets del con i s’acumulin a la part inferior, des d’on s’aspiren mitjançant una bomba de recirculació. Aquest disseny també suposa un clar descens en el cost d’explotació del decantador secundari, ja que no necessita una rasqueta de fons motoritzada que reculli i condueixi els llots cap a la part central.

Els decantadors inclouen la campana central tranquil·litzadora, la canal perimetral de sobreeiximent amb entalles regulables tipus “Thompson” i els sistemes de fixació i ancoratge del decantador al reactor d’obra civil.

GAMMA DE PRODUCTES

DEPURADORA OXIDACIÓ TOTAL

Les depuradores biològiques d’oxidació total són l’equip ideal per aconseguir un alt nivell de depuració de les aigües residuals.

DEPURADORA BIOLÒGICA

El format fossa sèptica està compost per un compartiment superior de decantació dels sòlids i un de inferior de digestió biològica.

SEPARADOR DE GREIXOS

El separador de greixos permet retenir i emmagatzemar olis, greixos, sabons i altres substancies contaminants de densitat inferior a l’aigua.

DECANTADOR O ESPESSIDOR DE FANG

Els decantadors estàn especialment dissenyats per aconseguir un alt rendiment en el procés de sedimentació de sòlids.

POU DE BOMBEIG

Els pous de bombeig són equips prefabricats ideals per a la impulsió d’aigües netes, de pluja, fecals o grises.

SEPARADOR D’HIDROCARBURS

Els separadors d’hidrocarburs tenen la funció de retenir i acumular substancies contaminants per evitar que penetrin a l’entorn.

DECANTADOR PRFV EN SEGMENTS

TADIPOL acumula llarga experiència en la contrucció i muntatge de decantadors de PRFV en segments i acoblats a l’obra.

Fés un cop d‘ull al nostre catàleg i descobreix tots els productes i serveis que t’ofereix TADIPOL.