DESCRIPCIÓ

És el format més adequat per instal·lacions de superfície en les que hi ha una limitació en la disponibilitat d’alçada (requeriments urbanístics, impacte visual, espai disponible, etc.) Ens suports de les cisternes exteriors estan construïdes amb polièster reforçat amb fibra de vidre en diàmetres iguals o inferiors a ø3000mm i el acer al carboni en diàmetres superiors. Els nostres dipòsits estàndard exteriors estan proveïts d’una capa interior de resines isoftàliques específiques per l’emmagatzematge d’aigua potable. La capa de pintura exterior opaca evita la penetració dels raigs ultraviolats i protegeix el líquid emmagatzemat. La incorporació de potes o suports a les cisternes horitzontals exteriors ens permeten que el dipòsit es pugui instal·lar directament sobre una llosa plana de formigó sense que sigui necessari posar formigó a la part inferior del dipòsit per fer un llit de recolzament. Aquest format és adequat per emmagatzemar qualsevol tipus de líquid. En especial s’utilitza per a l’emmagatzematge de productes químics, aigua potable d’ús domèstic, aigua de rec, alimentació en cisternes contra incendis, productes alimentaris i altres aplicacions.

GAMMA DE PRODUCTES

DIPÒSIT VERTICAL BASE PLANA

El més utilitzat en instal·lacions d’emmagatzematge en superfície, degut al baix cost i a la fàcil instal·lació.

CISTERNA HORITZONTAL EXTERIOR

El format més adequat per instal·lacions de superfície en les que hi ha una limitació de la disponibilitat d’alçada.

CISTERNA HORITZONTAL ENTERRADA

El format més utilitzat en instal·lacions enterrades d’emmagatzematge de líquids, principalment aigua potable.

DIPÒSIT VERTICAL AMB POTES

La morfologia específica d’aquest dipòsit permet que es pugui buidar a traves de la seva tabuladora d’evacuació inferior.

DIPÒSIT VERTICAL OBERT

Els dipòsit o cisterna vertical obert exterior de PRFV esta indicat per a l’emmagatzematge, barreja i tractament de líquids.

SISTEMA RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

Els nostres equips permeten no tan sols recollir les aigües pluvials sinó també preservar-ne la seva qualitat durant més temps.

Fés un cop d‘ull al nostre catàleg i descobreix tots els productes i serveis que t’ofereix TADIPOL.