DESCRIPCIÓ

És el format més utilitzat en instal·lacions enterrades d’emmagatzematge de líquids, principalment aigua potable i recollida de pluvials. Les cisternes enterrades de Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre (PRFV) conserven millor la qualitat de l’aigua emmagatzemada, ja que la preserven de les variacions de la temperatura i de l’acció dels raigs ultraviolats del sol. TADIPOL fabrica dipòsits de Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre (PRFV) – GRP horitzontals enterrats per l’emmagatzematge d’aigua potable, aigües pluvials, sistemes contra incendis, recollida d’olis, lixiviats, líquids refrigerats, etc. Quan hi hagi presència d’aigües subterrànies recomanem la incorporació d’orelles de fixació que permeten d’ancoratge dels dipòsits a terra mitjançant tirants d’acer inoxidable o eslingues de niló o polièster, per evitar que la cisterna buida pugui flotar sobre el nivell freàtic.

GAMMA DE PRODUCTES

DIPÒSIT VERTICAL BASE PLANA

El més utilitzat en instal·lacions d’emmagatzematge en superfície, degut al baix cost i a la fàcil instal·lació.

CISTERNA HORITZONTAL EXTERIOR

El format més adequat per instal·lacions de superfície en les que hi ha una limitació de la disponibilitat d’alçada.

CISTERNA HORITZONTAL ENTERRADA

El format més utilitzat en instal·lacions enterrades d’emmagatzematge de líquids, principalment aigua potable.

DIPÒSIT VERTICAL AMB POTES

La morfologia específica d’aquest dipòsit permet que es pugui buidar a traves de la seva tabuladora d’evacuació inferior.

DIPÒSIT VERTICAL OBERT

Els dipòsit o cisterna vertical obert exterior de PRFV esta indicat per a l’emmagatzematge, barreja i tractament de líquids.

SISTEMA RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

Els nostres equips permeten no tan sols recollir les aigües pluvials sinó també preservar-ne la seva qualitat durant més temps.

Fés un cop d‘ull al nostre catàleg i descobreix tots els productes i serveis que t’ofereix TADIPOL.