DISSENY I ENGINYERIA

El departament d’enginyeria de TADIPOL analitza cada projecte individualment i dissenya cada equip en funció de les seves especificacions com; la corrosió dels líquids a emmagatzemar, la temperatura, l’abrasió del producte contra les parets del dipòsit, etc. En funció d’aquestes especificacions, els enginyers escullen els materials més adequats, com poden ser la resina i la fibra de vidre.

Els dipòsits són fabricats seguint les recomanacions de les normes EN-13121, BS-4994 i ASME RTP-1, les cobertes segons el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) i els EUROCODIS i les estructures segons les recomanacions de les normes EN-14122 i EN14396.

Els càlculs estàtics dels nostres equips són realitzats per la nostra oficina tècnica, la qual també disposa de tecnologia per a la simulació estructural dels elements finits.

FABRICACIÓ

TADIPOL disposa de dues plantes de producció amb un total 16.000 m2 dedicades a la construcció de dipòsits, plantes depuradores, cobertes i estructures. TECNIPUL (empresa del mateix grup) dedicada a la fabricació de perfils de pultrusió, disposa d’una superfície útil de treball de 5.000 m2 i 20 línies de producció.

INSTAL·LACIÓ

La instal·lació dels dipòsits, cobertes i estructures pot ser realitzada i/o supervisada per operaris especialitzats de TADIPOL, permetent assegurar l’acabament dels diferents projectes amb les millors garanties.

INSPECCIÓ I MANTENIMENT

Els nostres tècnics qualificats, tenen una llarga experiència en la revisió i avaluació de l’estat dels equips de PRFV, per això podem oferir un servei d’inspeccions periòdiques i de manteniment per detectar, identificar i corregir els defectes que puguin aparèixer, evitant imprevistos i possibles parades de fàbrica no programades.

Fés un cop d‘ull al nostre catàleg i descobreix tots els productes i serveis que t’ofereix TADIPOL.