DESCOBREIX

Descobreix els diversos sectors en els quals TADIPOL està especialitzat.

L’empresa disposa d’una àmplia experiència en la fabricació d’equips a mida i amb una àmplia gamma de solucions per a respondre a les exigències i necessitats específiques de cada client. 


TRACTAMENT D’AIGUA

TADIPOL acumula una gran experiència en la fabricació de diferents equips de PRFV per a la depuració d’aigües residuals urbanes. Disposem d’un ampli ventall d’equips estàndards per a la depuració, com les depuradores d’oxidació, les foses sèptiques amb filtre, els separadors d’hidrocarburs o de greixos, els decantadors i/o espessidors, etc. L’empresa també disposa d’una amplia experiència en la fabricació d’equips a mida, dissenyats per a cobrir les necessitats de cada client. Aquests equips són utilitzats principalment en EDAR’s, ETAP’s, dessaladores, etc.


INDÚSTRIA QUÍMICA

Les propietats d’alta resistència a la corrosió del PRFV, fan que aquest material sigui idoni per a la fabricació d’equips per a la indústria química. TADIPOL ha desenvolupat projectes en diferents sectors de la indústria química, petroquímica, plantes fertilitzadores, farmacèutica i cosmètica. L’empresa ofereix una àmplia gamma de solucions per a respondre a les exigències específiques de cada client, com poden ser els dipòsits d’emmagatzematge o de procés de productes químics, així com el disseny i la fabricació d’estructures PRFV per a l’accés a màquines o instal·lacions.


METAL·LÚRGIC

Al sector metal·lúrgic, les instal·lacions estan sotmeses a unes condicions molt dures de treball. El PRFV és un material amb unes propietats idònies per a aquest sector: molt bona resistència mecànica, resistència a la corrosió, resistència al foc i aïllant elèctric. Aquestes propietats augmenten la vida útil de la instal·lació fent-la més segura. TADIPOL ofereix dues línies de productes PRFV per al sector metal·lúrgic: els tancs d’emmagatzematge o de procés, i les estructures: escales d’accés, baranes de seguretat, passarel·les, plataformes, estructures auxiliars, etc.


MINER

TADIPOL disposa d’una àmplia gamma de productes PRFV, que ofereixen un gran rendiment davant les dures condicions de treball a les què està exposada la indústria minera : risc d’impacte, fatiga i abrasió, condicions climàtiques extremes i exposició a agents químics agressius. La substitució dels materials utilitzats tradicionalment per materials compostos, augmenta la vida útil i redueix els costos de manteniment de la instal·lació. Tenim dues línies de productes per a la indústria minera: la caldereria de PRFV, amb solucions d’emmagatzematge i depuració, i les estructures PRFV com escales, passarel·les, plataformes, o qualsevol tipus d’estructura.


INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

TADIPOL disposa de dues línies de productes per a la indústria alimentaria. D’una banda la caldereria PRFV per al processament i emmagatzematge, i de l’altre, perfileria i reixes PRFV per a estructures, passos peatonals i superfícies antilliscants. Les propietats dels nostres productes, com la facilitat de neteja i la resistència a la humitat, fan que siguin idonis per a la indústria alimentària. Tots els dipòsits de PRFV es fabriquen amb resines certificades per a ús alimenari, i juntament amb el tractament de post curat, són les dues condicions indispensables per a la fabricació de dipòsits que hagin de contenir productes alimentaris.


ENERGÈTIC

Els productes PRFV de TADIPOL són resistents a la corrosió, lleugers i tenen unes excel·lents propietats mecàniques. Gràcies a això, poden millorar la fiabilitat i el rendiment de les instal·lacions de la indústria energètica. Una de les principals propietats de PRFV, és que és un material transparent a es ones electromagnètiques i excel·lent aïllant elèctric. Això fa que les estructures fabricades amb aquest material, siguin les més adequades per a zones Atex o zones on hi pugui haver risc d’interferències.


CONSTRUCCIÓ

TADIPOL acumula una llarga experiència en el disseny, càlcul i fabricació d’estructures per al sector de la construcció, realitzades amb perfils de PRFV fabricats pel mètode de la pultrusió, com poden ser escales, baranes, tancaments, passarel·les o qualsevol tipus d’estructura. La fabricació de barres coarrugades i de cèrcols de PRFV, així com el disseny i el càlcul d’armadures de formigó armat, és un altre dels productes que TADIPOL te desenvolupats pel sector de la construcció.