DESCOBREIX

l’ampli ventall de productes que t’ofereix TADIPOL . El nostre departament tècnic d’enginyeria realitzarà el disseny personalitzat del seu producte en funció de les seves necessitats. Partint d’un esboç inicial aportat pel client, efectuarem els càlculs estructurals necessaris i proposarem el disseny més adequat per complir amb les especificacions del projecte i amb les condicions de treball.

EMMAGATZEMATGE

TADIPOL disposa d’un ventall molt ampli de tipologies de tancs per a l’emmagatzematge: dipòsits verticals exteriors, dipòsits verticals enterrats, dipòsits verticals oberts, cisternes horitzontals exteriors, cisternes horitzontals enterrades, sitges, sistemes de recollida d’aigües pluvials, dipòsits amb aïllament tèrmic, etc. Aptes tant per a fluids com per a sòlids. El nostre departament d’enginyeria li realitzarà un disseny personalitzat en funció de les seves necessitats.

DEPURACIÓ

TADIPOL ofereix als seus clients diferents processos avançats de tractament d’aigües residuals: depuradores d’oxidació total, depuradores biològiques, separadors de greixos, separadors d’hidrocarburs, pous de bombeig i decantadors o espessidors de fangs. L’equip tècnic s’ocuparà de realitzar un disseny personalitzat que s’adeqüi a les seves necessitats específiques, sospesant tots els factors i garantint el compliment de la legislació vigent.

EQUIPAMENT PROCÉS QUÍMIC

Gràcies a les propietats especifiques del PRFV com són la fiabilitat, la resistència a la corrosió i la flexibilitat de disseny dels equips, fan que aquest material sigui idoni per a la fabricació d’equips de processament de productes químics. TADIPOL ha assolit una gran experiència desenvolupant projectes a mida i amb un servei personalitzat per a diferents sectors, com els de la indústria química, farmacèutica, petroquímica, etc. i amb tot tipus d’aplicacions, com per exemple els dipòsits de barreja, dipòsits d’emmagatzematge, reactors, etc.

COBERTES PRFV

TADIPOL s’ha especialitzat també en el disseny, la fabricació i el muntatge de cobertes de PRFV. Aquest tipus de cobertes són especialment adequades per a la cubrició de diversos equipaments en EDARS o ETAPS. S’utilitzen dos sistemes diferents de producció: les cobertes modulars i les cobertes amb perfileria de pultrusió. Això, ens permet donar una solució eficaç a les necessitats del client i optimitzar la inversió segons les dimensions o especificacions de la coberta.

ESTRUCTURES PRFV

Les propietats dels nous materials compostos avançats, com per exemple la resistència a la corrosió o l’excel·lent relació entre la seva resistència estructural i el seu reduït pes, han obert noves possibilitats a l’hora de plantejar estructures en ambients agressius. L’àmplia gamma de perfils estructurals PRFV de TADIPOL permet la projecció de tot tipus d’estructures com ara: escales verticals, escales inclinades, baranes, passarel·les, tancaments i estructures totalment personalitzades.

TANCAMENTS

Les propietats del PRFV fan que els diferents sistemes de tancament de TADIPOL (tancaments de tràmex, tancaments de tub i tancaments de perfileria), siguin una òptima solució per a tot tipus d’instal·lacions. La resistència a la corrosió, la baixa conductivitat elèctrica i la transparència a les ones radio/radar, fa que siguin especialment adequats per a zones on hi ha telecomunicacions, aeroports, centrals de telefonia, subestacions elèctriques, torres d’alta tensió i zones amb un elevat ambient salí.

TRÀMEX PRFV

Les reixes de tràmex PRFV es caracteritzen per la seva fortalesa, lleugeresa i resistència a la corrosió. Gràcies a aquestes propietats, les nostres reixes són una solució òptima per als sectors més exigents amb la resistència dels materials, tals com: la indústria de la mineria, les estacions de depuració, la indústria química i petrolera, sector naval/marítim, telecomunicacions, etc. L’acabat antilliscant de les nostres reixes fa augmentar la seguretat de les instal·lacions en ambients humits.

TUBULADURES

TADIPOL disposa d’una àmplia gamma de tubuladores i boques de registre estàndard. Aquestes, i segons les necessitats del client, es poden fabricar amb diferents tipus de resines antiàcides com poden ser la vinil èster, la bis fenòlica, etc. i amb diferents matrius de perforació i diversos rangs de pressió. Alhora es poden interconnectar amb sistemes de diferents materials i adaptar-se així a instal·lacions ja existents, si és el cas, reduint considerablement la inversió.

PECES ESPECIALS

TADIPOL ha desenvolupat i portat a terme nombroses obres especials de gran envergadura. Les propietats i la llibertat de disseny que ens ofereix el PRFV, fa que sigui el material idoni per dur a terme projectes singulars. Partint d’un esbós inicial aportat pel client, efectuem els càlculs estructurals necessaris i proposem el disseny més adequat per complir amb les especificacions del projecte i condicions de treball.