DESCRIPCIÓ

Els dipòsits o cisternes verticals oberts exteriors de Polièster Reforçat amb Fibra de Vidre (PRFV) – GRP estan indicats per a l’emmagatzematge, barreja i tractament de líquids (aigua de rec, aigües residuals, residus industrials, etc.) El seu format vertical exterior amb base plana permet emmagatzemar molt volum a un cost molt reduït i ocupant la mínima superfície. La principal aplicació d’aquests dipòsits és la depuració d’aigües residuals i la barreja o dilució de productes mitjançant agitació forçada. TADIPOL disposa d’un ampli ventall de dipòsits oberts proveïts de suport d’agitador, deflectors trenca ones, graelles de difusors, etc.

GAMMA DE PRODUCTES

DIPÒSIT VERTICAL BASE PLANA

El més utilitzat en instal·lacions d’emmagatzematge en superfície, degut al baix cost i a la fàcil instal·lació.

CISTERNA HORITZONTAL EXTERIOR

El format més adequat per instal·lacions de superfície en les que hi ha una limitació de la disponibilitat d’alçada.

CISTERNA HORITZONTAL ENTERRADA

El format més utilitzat en instal·lacions enterrades d’emmagatzematge de líquids, principalment aigua potable.

DIPÒSIT VERTICAL AMB POTES

La morfologia específica d’aquest dipòsit permet que es pugui buidar a traves de la seva tabuladora d’evacuació inferior.

DIPÒSIT VERTICAL OBERT

Els dipòsit o cisterna vertical obert exterior de PRFV esta indicat per a l’emmagatzematge, barreja i tractament de líquids.

SISTEMA RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

Els nostres equips permeten no tan sols recollir les aigües pluvials sinó també preservar-ne la seva qualitat durant més temps.

Fés un cop d‘ull al nostre catàleg i descobreix tots els productes i serveis que t’ofereix TADIPOL.