DESCRIPCIÓ PRFV

El PRFV és la combinació de resines de polièster i fibra de vidre. Gràcies a les propietats de la resina, s’aconsegueix que el PRFV sigui un compost resistent als productes químics, als ambients marins, al pas del temps i és apte per estar en contacte amb productes alimentaris, aigua potable, etc. En funció de l’ús dels equips, TADIPOL utilitza els materials més adients com poden ser les resines vinilèster, bisfenòliques, isoftàliques o ortoftàliques, i aquestes són combinades amb fibres del tipus ERC, per productes químics o del tipus E per les altres aplicacions.

PROCÉS PRODUCTIU

WINDING

Fabricació dels cilindres que contenen els dipòsits. Es basa en enrotllar filaments de fibra de vidre, impregnats amb resina, sota tensió i sobre un motlle cilíndric.

SPRAY UP

Fabricació dels fons i cobertes dels dipòsits. Utilitza una “pistola pneumàtica” per a projectar fils de fibra de vidre i resina termostable sobre un motlle obert.

HAND LAY UP

Fabricació de peces i unió de les diferents parts d’un equip. Es col·loquen mananualment els teixits de fibra de vidre i seguidament la resina amb pinzells i rodets.

PULTRUSIÓ

Procés de producció automatitzada i contínua de perfilaria de PRFV que permet obtenir qualsevol tipus de perfil longitudinal amb un bon acabat superficial.

PROPIETATS DEL MATERIAL

Les principals característiques del compost PRFV són principalment la seva alta resistència química, alta resistència mecànica, lleugeresa, resistència a la temperatura, baixa conductivitat elèctrica i tèrmica, facilitat per crear formes complexes, etc… Aquestes propietats fan que el material presenti grans avantatges davant de materials tradicionals com l’acer. Algunes d’elles són l’alta resistència a la corrosió química, l’abrasió o a l’oxidació, i la disminució dels costos de manteniment. A més a més, augmenta el cicle de vida respecte als equips fabricats amb materials tradicionals.

Fés un cop d‘ull al nostre catàleg i descobreix tots els productes i serveis que t’ofereix TADIPOL.