DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol dels Serveis de la Societat d’Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular del domini web és TADIPOL, SL (d’ara endavant TADIPOL) amb domicili a aquests efectes a C/ Camí de Juncadella, s/n 08251 Santpedor, Barcelona nom de C.I.F B60969797 inscrita al MMMMM. Correu electrònic de contacte: tadipol@tadipol.com del lloc web.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de TADIPOL atribueix la condició d’USUARI que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independent de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

www.tadipol.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a TADIPOL o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que TADIPOL ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitat a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic- il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de TADIPOL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. TADIPOL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, TADIPOL no serà responsable de les opinions aportades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

TADIPOL compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, al costat de cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a tadipol@tadipol.com, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.
Així mateix, TADIPOL informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

TADIPOL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) titularitat de TADIPOL o bé dels seus llicenciadors.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de TADIPOL. L’USUARI es compromet a respectar els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de TADIPOL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de TADIPOL.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

TADIPOL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

TADIPOL es reserva el seu dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a www.tadipol.com es disposessin enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, TADIPOL no realitzarà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas TADIPOL assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs web.
Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

TADIPOL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

TADIPOL perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

TADIPOL podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins a ser degudament publicades que siguin modificades per altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre TADIPOL i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Avís Legal redactat seguint el: Model d’Avís Legal Web d’Espanya.